2017 TOEKENNINGS Carolina Akademiese Skool Carolina Akademie, News Actual, Skole

Carolina Akademiese Skool word bekroon.
Tydens ‘n onlangse Onderwysers toekenningsseremonie is Carolina Akademiese Skool met verskeie toekennings bekroon. Die geleentheid het plaas gevind te Zinikeleni Hoërskool op Donderdag, 11 Mei 2017. Skole wat presteer het in die 2016- matriekeksamen het op distrikvlak erkenning ontvang vir hulle prestasies.
In die verband het Carolina Akademiese Skool, met n slaagsyfer van 97%, die toekenning van Beste presterende skool in the Gert Sibande Distrik ontvang. Verder is die skool ook beloon as die skool wat die beste bestuur was in die algemeen maar dan ook in besonder die beste hoërskool in die distrik. Dit word toegeskryf aan die toewyding van die Senior Bestuur span van die skool as ook die harde werk van die Skoolbestuursliggaam en die insette van die ouers.
Die skool spog verder met n puik span Matriek onderwysers wat beloon is met die hoogste gemiddeldes per vak in die sub-distrik. Die volgende onderwysers val in hierdie groep:
Mev A Strydom – Fisiese wetenskap
Mev H Doyer – Rekeningkunde
Mev R Hallatt – Toerisme
Me E Vermeulen – Afrikaans
Me S Ganz – Verbruikersstudie
Mev M Labuschagne – Lewensoriëntering
Mev D Dormehl – Wiskunde
Mev J de Wet – Rekenaarsgeletterdheid
Mev E van Aardt – Lewenswetenskap
Mnr E Ganz – Engels
Mev M Grobler – Wiskunde Geletterdheid
Mev L Tarusarira – Mathematical Literacy

Hierdie prestasies getuig van n baie hoe standaard van akademiese werk by Carolina Akademiese Skool en daar is ook geen twyfel nie dat as sport soos atletiek, rugby, netball, hokkie, krieket en landloop ook in aggeneem sou word, die skool beslis ook met die louere sou weg loop.
Daar word met groot waardering dank betuig aan al die betrokkenes se insette en harde werk.

2017 TOEKENNINGS Carolina Akademiese Skool
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Leave a Reply