Monthly Archives: January 2017

VLU Hendrina Nuwe Bestuur Hendrina, News Actual

Hier is Hendrina VLU se bestuur vir 2017: Agter: Ina Davel (tesouriere) Gloria Silva, Magriet Nieman (album), Erina Kruger (vise-voorsitter) Marietjie Fevrier (sekretaresse) en Alta Roux (Skakelbeampte). Vor: Margaret van Niekerk (Beoordelaarsameroeper) Dane Ferreira (voorsitter) en Elsa Balt-Pretorius. Die dames is vol entoesiasme vir die komende jaar, maar het ook met ‘n swaar hart afskeid

Read more