About

Kontrei Gazette het sy ontstaan gevind in April 2006 nadat ons ‘n gedrukte koerantjie uitgegee het vir Carolina Nuus. Carolina Nuus het sy edisie opgegee na 3 uitgawes en toe het ons besluit om die koerant verder te druk.

Ons het volgehou tot Maart 2016. Die koste van Arbeid, Papier en vervoer het astronomies gestyg en die verkope het aanhoudend gedaal as gevolg dat mense wegbeweeg het van fisiese media na elektroniese media.

Kontrei Gazette is gesetel in Carolina Suid Afrika en word van verskillende plekke ge-edit. Die doel van Kontrei Gazette is om die publiek in die Carolina Kontrei te bedien met inligting oor aktuele nuus en besighede wat die publiek van diens kan wees.

Verder het Kontrei Gazette nog puzzles en inkleur prentjies verskaf om die publiek tydverdryf te gee.
Ons gaan poog om hierdie status quo te handhaaf op die elektroniese media, die internet.

Kontak ons gerus as u enige bydraes het wat die publiek kan verryk met inligting