Carolina Huiseienaars vergader met die Munisipale Raad News Actual

Op 24 April was daar ‘n vergadering tussen die Munisipale Raad van Carolina en die huiseienaars. Die vergadering het bo verwagting baie bevredigend afgeloop. Die Munisipaliteit het ‘n hersiene voorstel vir tariewe op die tafel gelê wat in samewerking met die Belastingbetalers Vereniging opgestel is en so ver vir die almal baie aanvaarnaar is. Hieronder vol die opsomming van die voorstel.
Mnr Walter Mnongomezulu het die aanwesiges gevra vir insette en kwessies wat vir almal belangrik is. Daaruit het voortgekom dat daar baie beplanning is vir verbetering van die situasies in die dorp.
Hy het beklemtoon dat die persone wat ons op straat sien werk met oranje overalls, nie deur die Munisipaliteit aangestel is nie maar deur die staat. Hulle maak ook nie gebruik van Munisipale gereedskap nie, dit is deur die staat voorsien. Die Munisipaliteit sal in die nabye toekoms weer sy eie arbeidsmag op die been bring om die noodsaaklike onderhoud te doen.
Verder is die kwessie van die vragmoters in die dorp ook bespreek. Daar is planne om dit vanaf die robot uit te laat draai en deur Hammanstraat om die dorp te lei.
Daar is gepraat oor ontwikkeling in de Bruyn Park met aanleg van water, elektrisiteit en riolering en die oproep aan investeerders om te kom ontwikkel aldaar.

Al met al het die vergadering in goeie luim verloop. Daar is bewys dat daar ‘n kommunikasie kanaal is en mense kan met mekaar praat. Mnr Mnongomezulu het wel benadruk dat die publiek persoonlik met hom moet kom praat oor onrealistiese waardasies. Daar is ‘n spertyd tot Junie vanjaar. Die wat meen dat die Belastingbetalers Vereniging hul saak sal behartig moet seker maak dat dit wel gedoen word. Volgens mnr Mnongomezulu bly die Belastingbetalers Vereniging in gebreke om hul afsprake met hom na te kom. Hy het die Vereniging ‘n afsnypunt gegee waarop hulle vir hom die voorlegging moet doen. Daarna is elke persoon self verantwoordelik om toe te sien dat die waardasie bespreek word voor Junie 2017

Op die ander blad is daar die uitdruk van die voorgestelde tariewe teenoor die ou tariewe van 2015. Dit verteenwoordig oor die algemeen slegs ‘n 2% prysstyging op krag wat heel billik is. Die ander dienste styg met 6% wat nog altyd onder die inflasiekoers is. Dis net die koste van grafte wat aansienlik gestyg het maar dit is ook aanvaarbaar.

EXECUTIVE SUMMARY: DRAFT BUDGET 2017-18
National Treasury’s MFMA Circular No. 86 was consulted to guide the compilation of the 2017/18 MTREF.
The municipality followed the Budget Principles and guidelines.
The municipality is gearing itself to be a MSCOA compliant budget.
Tariffs and property rate increases should be affordable and should generally not exceed inflation as measured by the CPI.
Electricity tariff increase, as guided by NERSA, approved a 2.2% increase on all municipal electricity supply. The municipality has started implementing the inclining block tariff affective 1st July 2015.
The implementation of the New Valuation Roll brought some challenges but were addressed in December 2016 which saw a huge decrease in property rates with the 50% discount approved by Council.
Rental of community halls and stadium is proposed to increase by between 155% to cover for the procurement of chairs and renovations of halls.
Tariffs for subdivision rezoning, consolidation and town planning is as per the SPLUMA and its By-Laws.
Tariffs for cemeteries is to increase by over 30% to be in line with neighbouring municipalities.

Carolina Huiseienaars vergader met die Munisipale Raad
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Leave a Reply