Tag Archives: Carolina

2017 TOEKENNINGS Carolina Akademiese Skool Carolina Akademie,News Actual,Skole

Carolina Akademiese Skool word bekroon. Tydens ‘n onlangse Onderwysers toekenningsseremonie is Carolina Akademiese Skool met verskeie toekennings bekroon. Die geleentheid het plaas gevind te Zinikeleni Hoërskool op Donderdag, 11 Mei 2017. Skole wat presteer het in die 2016- matriekeksamen het op distrikvlak erkenning ontvang vir hulle prestasies. In die verband het Carolina Akademiese Skool, met

Read more